Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмо

Организаторот на овој конкурс, Агенцијата за пошти, изразува големо задоволство и благодарност
до сите учесници кои испратија свои писма. Во трите категории пристигнаа вкупно 725 писма.
Седум члената жири комисија имаше навистина тешка задача да одбере по 3 писма во секоја категорија,
кои ќе добијат парични награди, затоа одлучи дополнително да пофали 26 учесници.

АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ ГИ ОБЈАВУВА ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДИТЕ И ПОФАЛЕНИТЕ ПО КОНКУРСОТ ЗА НАЈДОБРО ПИСМО
„НАПИШИ ПИСМО СО РАКОПИС НА СРЦЕТО“

I категорија –  за деца до 12 годишна возраст:
  Прво место - Мартина Муневска - Скопје
  Второ место - Моника Јанческа - с.Мешеишта
  Трето место - Сања Георгиева - Штип

Пофалени: Ивана Илиевска - Прилеп, Сара Станковска -К.Паланка,Стефан Гавриловски - Гостивар,
Стефани Колева - Штип,Леонида Лумбуровска - Битола, Кристина Божиновска - с.Бардовци,
Тамара Костова - Битола, Јовица Петров - Штип

 

II категотија – за млади до 18 годишна возраст:
  Прво место - Анастас Димоски - Крушево
  Второ место - Кристијан Карамфиловски-Гевгелија
  Трето место - Султана Јовановска - с.Штука, Струмица
Пофалени: Александар Мукароски - Штип, Ања Црнец
- Битола, Марија Цветкова - С.Николе, Александар
Саздов- Велес, Сара Манчевска- Скопје, Марија
Маркоска - Прилеп, Ванеса Ѓоргова- Штип, Озган
Сулејманоски-Прилеп, Енсара Зендели- Скопје,
Драга Крстевска-Кавадарци

 

III категотија  – за возрасни над 18 години:
  Прво место - Андонова Марија- Скопје
  Второ место - Александар Димитров- Кочани
  Трето место - Ана Тодоровска- Скопје

Пофалени: Тодороски Зоран- Охрид, Маја Трајковска
-Скопје, Катерина Георгиева- Скопје, Оливера
Божиновска- Скопје, Јоана Шишкова - Скопје
Биљана Ивановска- Куманово, Елонора Христовска
-Скопје, Боби Гидиоски - Штип


Организаторот ќе ги контактира наградените и пофалените

Печати Е-пошта

Измената на Законот за поштенските услуги

Собранието на Република Македонија ја донесе измената на Законот за поштенските услуги ("Службен весник на Република Македонија" број 27 од 05.02.2014). Измената на законот стапи на сила на 13.02.2014 година.

Со измената во член 92 од Законот, одложен е датумот на целосна либерализација на поштенскиот пазар во Република Македонија за 2 години.

Печати Е-пошта

Билатерална средба со претставници од Републичката агенција за поштенски услуги на Р. Србија

На 29 и 30 јануари 2014 во просториите на Агенцијата за пошти се одржa билатерална средба помеѓу претставници од Републичката агенција за поштенски услуги на Р. Србија и Агенцијата за пошти. Целта на билатералната средба e проширување на меѓусебните односи и размена на искуства во областа на регулацијата на поштенскиот сообраќај во двете земји како и перспективите со можни бариери за понатамошен развој на поштенските услуги на Европскиот и Светскиот пазар.

Како резултат на досегашните добри меѓусебни односи, а во насока на понатамошно проширување на соработката, главен настан на билатералната средба беше потпишувањето на Меморандум за меѓусебно разбирање  во областа на регулацијата на поштенските услуги.

Печати Е-пошта