TAIEX ПРОЕКТ

TAIEX ПРОЕКТ ЗА ДЕФИНИРАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА ТОЧКИТЕ ЗА ПРИСТАП ДО УНИВЕРЗАЛНАТА УСЛУГА СО ИЗГОТВУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА И СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ

Како резултат на планските активности на Агенцијата за пошти во периодот од 26 до 30 август 2013 год. во Скопје се реализираше TAIEX проектот ETT IND/EXP 51082 на тема  „ Дефинирање на критериуми за пристап до универзалната услуга со развој на методологија и систем за мониторинг“.

Реализацијата на проектот е во рамките на TAIEX програмата за  предпристапна поддршка на Европската комисија за земјите кандидати за влез во Европската унија.

Проектот се реализираше во форма на експертска мисија на експерти од Европската комисија со цел за усогласување на националните поштенски легислативи со легислативите и препораките на Европската комисија и користење на најдобри практики од областа на поштенските услуги од земјите на Европската унија.

По препорака на Агенцијата за пошти во проектот како експерт делегиран од страна на Европската комисија од областа на пристапот до универзалната услуга учествуваше г-динот   Tobias Katzschmann, Раководител на секторот за меѓународна соработка во германскиот регулатор.

Печати Е-пошта

Одржана втора регионална конференција на тема Електронска трговија и поштенските услуги

На 5 и 6 јуни 2013 год. во Арангеловац, Република Србија се одржа втората регионална конференција на тема „ Електронска трговија и поштенски услуги“. Конференцијата се одржа под организација на Републичката агенција за поштенски услуги на Србија под покровителство на Министерството за меѓународна и внатрешна трговија и телекомуникации и Министерството за финансии и економија на Република Србија.

Печати Е-пошта