Јавна седница на Агенцијата за пошти

 

Дванаесетта јавна седница на Агенцијата за пошти ќе се одржи на 22.12.2017 година (петок) со почеток во 11:00 часот во хотел Holiday Inn, во Дневната сала, со следниот дневен ред:

  1. Состојбата на поштенскиот пазар во Република Македонија,
  2. Рекапитулација на активностите на Агенцијата за пошти во 2017 година,
  3. Идни планови и активности на Агенцијата за пошти.

Печати Е-пошта

Стандардизирани поштенски сандачиња

Стандардизирањето на поштенските сандачиња  во зависност од видот и пратките кои сакаат да ги добиваат граѓаните, институциите или бизнисот, овозможува целосна дискреција, заштита од оштетување или губење. Дополнително нудат можност по избор и за Radio-frequency identification (RFID)  комуникација базирана на современите начини на комуникација како што се смарт телефони. Ќе бидат известувани преку нивните комуникациски  уреди, што значи дека во моментот кога добиле пратка ќе бидат известени  дека се наоѓа во нивното поштенско сандаче.

Повеќе од интервјуто за стандардизирани поштенски сандачиња на www.mia.mk

Печати Е-пошта