• Почетна
  • Формулари
  • Нотификација за започнување, промена или престанок со обезбедување поштенски услуги

Нотификација за започнување, промена или престанок со обезбедување поштенски услуги

Превземи тукаdoc ("Службен весник на Република Македонија" број 146 од 19.10.2011) 

Печати Е-пошта