ИЗВЕШТАЈ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА (ПРИЛОГ 1)

Напишано на .

Превземи тукаdoc ("Службен весник на Република Македонија" број 122 од 01.07.2016) 

Печати