ИЗВЕШТАЈ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ (ПРИЛОГ 2)

Превземи тукаdoc ("Службен весник на Република Македонија" број 122 од 01.07.2016) 

Правилник за видовите на финансиски податоци и информации поврзани со обезбедувањето на поштенските услуги и начинот на нивното доставување до Aгенцијатаpdf

Печати Е-пошта