Сив поштенски пазар во Република Македонија

На 10 ноември 2011 година Агенцијата за пошти во Хотел Холидеј Ин – Сала Скала1 во Скопје, со почеток во 11:00 часот одржа прес-конференција на тема ,,Сив поштенски пазар во Република Македонија“.

Конференцијата имаше за цел да ја информира стручната и пошироката јавност за резултатите и заклучоците од спроведеното истражување на Нелегалниот поштенски пазар во Република Македонија и да ја актуелизира опасноста од оваа незаконска појава.

Печати Е-пошта

Акција "Поштенско сандаче за секој дом"

Почитувани граѓани,

 
За да се обезбедат услови за сигурна достава на Вашите поштенски пратки од страна на давателите на поштенски услуги и за да се зголеми нејзиниот квалитет, Агенцијата за пошти, според членот 55 од Законот за поштенски услуги, Ве потсетува на Вашата обврска за поставување на поштенски  сандачиња:

 

  • Ако немате сандаче - поставете ново !
  • Ако постојното е оштетено - поправете го !
  • Вашето сандаче мора да го носи бројот на станот, куќата или деловната просторија;

 

 Заедно за сигурни поштенски услуги!

 

  • 1
  • 2