Одговорнo лицe за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

Ана Ковачевска

Раководител на директоратот за заштита на правата на корисници и односи со јавноста

e-mail: ana.cvetkoska@ap.mk

тел/факс  02 3 212 107

 

Агенција за пошти - Скопје

Кеј „13 Ноември ”

ГТЦ  втори кат, секција 6, локал 116

П. ФАХ 160  1000 Скопје

e-mail: info@ap.mk

http://www.ap.mk

тел/факс  02 3 212 107

Печати Е-пошта

Офицер за заштита на лични податоци

Андреј Јосифовски

Соработник за решавање на спорови

 e-mail: andrej.josifovski@ap.mk

тел/факс  02 3 212 107

 

Агенција за пошти - Скопје

Кеј „13 Ноември ”

ГТЦ  втори кат, секција 6, локал 116

П. ФАХ 160  1000 Скопје

e-mail: info@ap.mk

http://www.ap.mk

тел/факс  02 3 212 107

Печати Е-пошта

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице

 

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации - Агенција за пошти - Скопје, за службено лице кое посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го определи административниот службеник:

Мирјана Јанковиќ

Раководител на директоратот за координација на работата на директорот
e-mail: mirjana.velkovska@ap.mk

тел/факс  02 3 212 107

 

Агенција за пошти - Скопје

Кеј „13 Ноември ”

ГТЦ  втори кат, секција 6, локал 116

П. ФАХ 160  1000 Скопје

e-mail: info@ap.mk

http://www.ap.mk

тел/факс  02 3 212 107

Барање за пристап до информациите може да се превземе тукаdoc

Печати Е-пошта

Свечено отворање на твининг проектот финансиран од ЕУ

На 27 февруари 2019 година, во хотелот „Холидеј Инн“ со почеток во 11ч. и 30 мин. беше свечено отворен Твининг проектот финансиран од Европската Унија „Зајакнување на капацитетите на Агенцијата за пошти”.

 Главната цел на овој Твининг проект е зајакнување на капацитетите на Агенцијата за пошти во согласност со барањата што произлегуваат од националното законодавство, како и од Поштенската директива на ЕУ.

Печати Е-пошта