Мислење за резервираните поштенски услуги

 

Мислењето за резервираната област, оцена на состојбите кои треба да се уредат и причините за тоа може да се превземe тукаpdf.

Печати Е-пошта