Работилница во рамките на твиниг проектот „Јакнење на капацитетите на Агенцијата за пошти во согласност со Поштенската директива на ЕУ“

Напишано на .

 

Од 14-ти до 18-ти Октомври 2019 година, во просториите на Агенцијата за пошти се одржува работилница од 1. Компонента – Креирање на стратешки документи, која е дел од активностите кои се предвидени во рамките на Твининг проектотЈакнење на капацитетите на Агенцијата за пошти во согласност со Поштенската директива на ЕУ.

На истата се  разработуваат и се дискутираат теми од поштенската област,  односно за аналитичкото сметководство и нето трошок на УПУ, пристапот до мрежата и другата инфраструктура, поштенски оператори –режим на давање на дозволи и овластувања, за правата и обврските на корисниците, постапување со рекламации, инспекциски надзор и санкции, назначениот оператор за УПУ, национални регулаторни тела и филателија. Воедно, во насока на подобрување на македонската регулатива во поштенската област, се користат искуствата од  ЕУ и Шпанија кои се применливи во нашата земја и се во согласност со Поштенската директива.

Работилницата ја спроведуваат експерти од Министерство за транспорт и јавни работи на Шпанија и на истата учествуваат претставници од Агенцијата за пошти и Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија.

 

Печати