Проектен тим за универзална поштенска услуга


На 10ти и 11ти септември 2009год во Варшава, Полска се одржа состанокот на Проектниот тим за Универзална услуга "Universal service", во рамките на CERP (European Committee for Postal Regulation - Европски комитет за поштенска регулација)

На овој состанок, учествуваше претставник од Агенцијата за пошти на Република Македонија и 11 претставници од Европските регулаторни тела. На состанокот се дискутираше за ревизија на предлогот работниот материјал на тема Упатство за имплементација на универзалната услуга со насоки, практично искуство од останатите Европски земји, поврзани со универзална услуга Предлог Упатството за имплементација на универзалната услуга ќе се усвојува на Пленарниот состанок на CERP во мај 2010год.

На состанокот се разменија искуства со останатите членови кои учествуваа во Проектниот тим, од областа на поштенската регулатива.

Печати Е-пошта