Правилник за начинот на определување на бројот на поени и на вредноста на поенот за пресметување на годишниот надоместок

Превземи тукаpdf

("Службен весник на Република Македонија бр.167/2010") со кој се уредува начинот на утврдување на бодови и други прашања поврзани со новиот начин на финансирање на Агенцијата Комисијата го донесе на својaтa 34 седница на ден 22.12.2010.

Печати Е-пошта

Нов закон за поштенски услуги

 

Собранието на Република Македонија на шестото продолжение на својата 124 седница од 06.12.2010 година го усвои новиот Закон за поштенски услуги.

Законот е објавен во Службен весник на Р.М. бр.158 од 09.12.2010 а стапи на сила на 10.12.2010 година

Преземи го законот тукаpdf


на албански

Печати Е-пошта