Правилник за дополнување на Правилникот за методологија за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот на поштенски услуги

Правилникот за дополнување на Правилникот за методологија за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот на поштенски услуги може да се превземе тукаpdf  Стапи на сила на 18.12.2009

Правилник за дополнување на Правилникот за методологија за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот на поштенски услуги (пречистен текст) може да се превземе тукаpdf. Стапи на сила 18.12.2009 година

Упатството за измена и дополнување за формата и содржината и начинот на доставување на извештајот за вкупни годишни приходи на даватели на поштенски услуги може да се превземе тукаpdf. Стапи на сила 18.12.2009

Упатството за формата и содржината и начинот на доставување на извештај за вкупни годишни приходи на даватели на поштенски услуги може да се превземе тукаpdfОвој правилник е вон сила

 

Печати Е-пошта