• Почетна
  • Легислатива
  • Правилник за начинот на вршење надзор и за формата и задолжителните елементи на записникот за извршениот надзор

Правилник за начинот на вршење надзор и за формата и задолжителните елементи на записникот за извршениот надзор

Превземи тукаpdf. ("Службен весник на Република Македонија" број 171 од 13.12.2011)

Печати Е-пошта