• Почетна
  • Легислатива
  • Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 95 од 14.07.2011)   

Печати Е-пошта