• Почетна
  • Легислатива
  • Правилник за начинот на водење на посебно сметководство на давателот на универзална услуга

Правилник за начинот на водење на посебно сметководство на давателот на универзална услуга

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 146 од 19.10.2011) 

Печати Е-пошта