• Почетна
  • Легислатива
  • Правилник за содржината и формата на нотификацијата и потребната документација која се доставува со нотификацијата

Правилник за содржината и формата на нотификацијата и потребната документација која се доставува со нотификацијата

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 146 од 19.10.2011) 

Печати Е-пошта