• Почетна
  • Легислатива
  • Правилник за критериумите за пристап до универзалната услуга, со утврдување на подрачјата на единиците на мрежата, на растојание меѓу поштенските единици и број на поштенски сандачиња

Правилник за критериумите за пристап до универзалната услуга, со утврдување на подрачјата на единиците на мрежата, на растојание меѓу поштенските единици и број на поштенски сандачиња

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 17 од 05.02.2015)

Печати Е-пошта