• Почетна
  • Легислатива
  • ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОВИТЕ НА ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ДОСТАВУВАЊЕ ДО АГЕНЦИЈАТА

ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОВИТЕ НА ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ДОСТАВУВАЊЕ ДО АГЕНЦИЈАТА

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 122 од 01.07.2016)

Печати Е-пошта