Директор

КРАТКА БИОГРАФИЈА

Име и презиме:         Влатко Атанасоски

Датум на раѓање:    ________________

Тел за контакт:       ________________

Е-mail:                         vlatko@ap.mk

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

2010 година                           Економски институт – Скопје

                                               Магистер по меѓународна економија

 

1995-2000 год.                       Факултет за царина и шпедиција – Охрид

                                               Дипломиран менаџер по царина и шпедиција

 

РАБОТНО ИСКУСТВО:           

 

Јули 2008 -                               Агенција за пошти

                                                  Директор

Јануари 2006–јули 2008           Локална самоуправа – Општина Прилеп

                                                  Раководител на одделение за локален економски развој

Ноември 2006-јули 2007          Тутунски комбинат АД – Прилеп

                                                  Извршен комерцијален директор

Октомври 2003-јануари 2006    ИК Банка АД – Скопје

                                                   Постар кредитен референт

Мај 2003-октомври 2003          KfW проект за финансирање на МСП преку Тутунска Банка АД – Скопје

                                                  Кредитен референт

Јануари 2001- мај 2003           Меѓународна шпедиција „Комтех“ – Скопје  Царински агент

                                                  Поштенски пратки од увоз и поштенски пратки за извоз

 

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ:             

Англиски јазик – Ц1 ниво

Германски јазик – Б2 ниво

 

КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ:

 МЅ Оffice, Corel Draw

Печати Е-пошта