Комисија на Агенцијата за пошти

Членови на комисијата:

претседател  Благој Индов
заменик претседател Суад Бајрами
член Владимир Кироски

член

Кристина Гацовска

член

Биљана Шехтанска

Печати Е-пошта