Контакт

Агенција за пошти

Адреса:  

Кеј 13ти Ноември

Градски Трговски Центар, 2 спрат

секција 6, локал 116

Скопје, Република Северна Македонија

П. ФАХ  160

 Контакт:  

телефон:   +38923 212 107

факс:        +38923 212 107

email:        info@ap.mk

                 kabinet@ap.mk

 

Ваши коментари...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печати Е-пошта