Корисници

Грижа и заштита на правата на корисниците во поштенски услуги

Лиценци

Издавање, контрола и ажурирање на сите лиценци за поштенски услуги

Информации

Побарајте информации од јавен карактер за поштенските услуги и субјекти

Учество на 19-от состанок на Групата на Европски регулатори за поштенски услуги (ЕРГП)

30.11.2020
На27 ноември 2020 година, Групата на Европски регулатори за поштенски услуги (ЕРГП) го одржа 19 –от пленарен состанок преку видеоконференциски пат, под претседателство на д-р Спирос Пантелис, заменик –претседател на грчката комисија за телекомуникации и пошти (ЕЕТТ), на кој учествуваше директорката на Агенцијата за пошти, Билјана Аврамоска Ѓореска и раководителката на Директоратот за следење и анализа на пазарот, Данијела Спасиќ Томовска.

Одржан 14-от состанок на Комисијата на Агенција за пошти

27.11.2020
Врз основа на член 16 став 1 алинеја 8 од Законот за поштенските услуги (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија,, бр.275/2019 и 107/2020), Комисијата како орган на Агенцијата за пошти, на предлог на директорката, на седницата одржана на ден 20 ноември  2020 година, преку видеоконференциска врска:

Работна средба на директорката Аврамоска Ѓореска со Генералниот директор на АД "Пошта на Северна Македонија"

16.11.2020
Sredba na direktori AD Posta na RSM i Agencija za posti
Директорката Билјана Аврамоска Ѓореска оствари работна средба со генералниот директор на АД "Пошта на Северна Македонија", Јани Макрадули. Главна тема на средбата беа прашања од заемен интерес за Агенцијата за пошти, како регулаторно тело од областа на поштенските услуги и АД "Пошта на Северна Македонија", како давател на универзалната услуга. Се разговараше и за потребатаодконтинуирана и посветена имплементација на правната и законската рамка,следењетонатрендовите и најдобритепрактикина поштенскиот пазар ворамкитенаЕвропскатаунија, а сѐсоцелобезбедувањенапоквалитетни и подостапни поштенскиуслугизаситекорисници на поштенските услуги.
  • Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!
    Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!Европската недела на мобилност е најшироко распространета кампања за одржлива мобилност во светот. Се случува секоја година од 16 до 22 септември. Целта на кампањата е да се охрабрат европските локални власти да воведат и промовираат мерки за одржлив транспорт и да ги поканат граѓаните да пробаат…
  • ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕ
    ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕДали ракописот е важен? Не многу, според многу воспитувачи. Општите Основни стандарди, кои се усвоени во повеќето американски држави, наложуваат учење на разбирливо пишување, но само во градинка и прво одделение. После тоа, вниманието брзо се насочува кон ефикасност на тастатурата.
  • Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмо
    Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмоОрганизаторот на овој конкурс, Агенцијата за пошти, изразува големо задоволство и благодарност до сите учесници кои испратија свои писма. Во трите категории пристигнаа вкупно 725 писма. Седум члената жири комисија имаше навистина тешка задача да одбере по 3 писма во секоја категорија, кои ќе…