Корисници

Грижа и заштита на правата на корисниците во поштенски услуги

Лиценци

Издавање, контрола и ажурирање на сите лиценци за поштенски услуги

Информации

Побарајте информации од јавен карактер за поштенските услуги и субјекти

Насоки за постапување на давателите на поштенски услуги согласно измената на Одлуката Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија

08.04.2020
Почитувани, Согласно последната измена на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија година, со која  се забранува движење на населението од понеделник до петок  во временски период од 16:00  до 05:00 часот наредниот ден,  како и се забранува движење на населението во временски период од 16:00 во петок до 05:00 часот во понеделник  (објавена во „Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.92/2020 од 06.04.2020 година, а во примена од 08.04.2020 година), Агенцијата за пошти  до давателите на поштенски услуги ги дава следните насоки и задолженија:
Обрзец36.84 KB

ПРЕПОРАКИ ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ: КАКО ДО БЕЗБЕДНО ОНЛАЈН КУПУВАЊЕИ СИГУРНА ДОСТАВА

08.04.2020
КАКО-ДО-БЕЗБЕДНО-ОНЛАЈН-КУПУВАЊЕИ-СИГУРНА-ДОСТАВА
Деновиве сме опкружени со многу информации, препораки и содржини поврзани со Коронавирусот (COVID19).Новонастанатите ситуации, пред сè ширењето на овој вирус, можат да го загрозат здравјето на голем број од граѓаните. Како и во повеќето земји низ светот така и кај нас, Владата, ресорните министерства и локалните власти преземаат сериозни мерки со кои се ограничува и контролира ширењето на оваа заразна болест

Одобрен Годишниот Извештај за работа на Агенцијата за пошти за 2019 година

02.04.2020
Врз основа на член 16 став 7 од Законот за поштенски услуги („Службен Весник на Република Македонија“ број 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019 и „Службен Весник на Република Македонија“ број 275/2019), Комисијата на Агенцијата за пошти, на предлог на директорот...
  • Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!
    Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!Европската недела на мобилност е најшироко распространета кампања за одржлива мобилност во светот. Се случува секоја година од 16 до 22 септември. Целта на кампањата е да се охрабрат европските локални власти да воведат и промовираат мерки за одржлив транспорт и да ги поканат граѓаните да пробаат…
  • ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕ
    ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕДали ракописот е важен? Не многу, според многу воспитувачи. Општите Основни стандарди, кои се усвоени во повеќето американски држави, наложуваат учење на разбирливо пишување, но само во градинка и прво одделение. После тоа, вниманието брзо се насочува кон ефикасност на тастатурата.
  • Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмо
    Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмоОрганизаторот на овој конкурс, Агенцијата за пошти, изразува големо задоволство и благодарност до сите учесници кои испратија свои писма. Во трите категории пристигнаа вкупно 725 писма. Седум члената жири комисија имаше навистина тешка задача да одбере по 3 писма во секоја категорија, кои ќе…