Комисија на Агенцијата за пошти

Членови на комисијата:

претседател  Борче Груевски
заменик претседател  Суад Бајрами
член  Владимир Кироски

член

 Кристина Гацовска

член

 Биљана Шехтанска