БЕ-ДА ГРОУП ДООЕЛ увоз - извоз Скопје-Подружница БЕ-ДА ЕКСПРЕС Скопје

Image
Be-Da Posta
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
03.09.2020
Активен од
03.09.2020
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Обични писма
Други услуги
Пратки со откупнина
Адреса-регистрирано седиште
ул. 1550 бр.20 Скопје - Визбегово, Бутел
Адреса-седиште
ул. Скупи бр.67, Скопје
Телефон
02 6130173
Мобилен
078 265 556
Е-пошта
express@be-da.mk
Веб
www.be-da.mk
Адреса за рекламации
ул.1550 бр.20 , Скопје; ул.Скупи
Телефон за рекламации
02 6130 173
078 265 556
Е-пошта за рекламации
express@be-da.mk
Активна лиценца
Активна