Десетта јавна седница

Десеттата јавна седница на Агенцијата за пошти се одржa на 23.12.2015 година (среда) во хотел Holiday Inn, во Дневната сала.

По принципот на своето транспарентно работење, оваа седница им овозможи на сите заинтересирани страни да се информираат и запознаат со нејзините превземени активности и идни планови.

Презентацијата од статистичкиот извештај за поштенските активности во Република Македонија за 2014 може да ja превземете тука

 

 

Печати Е-пошта

Агенцијата за пошти со известување до Бирото за јавни набавки

Во продолжение е линкот на кој што можете да го погледнете известувањето на Агенцијата за пошти кое се однесува на постапките за поштенски услуги.

Од 01.05.2015 год. цената за резервираните услуги (писмо со маса до 50грама) на приватните поштенски оператори не смее да биде под 45 денари

Печати Е-пошта

Нова цена на стандардизирано писмо

Агенцијата за пошти ја одобри новата цена на Македонска пошта за поштенската услуга за стандардизирано писмо од прва тежинска стапка, во висина од 18,00 денари.

Новата цена на поштенската услуга, АД Македонска пошта Скопје ќе ја применува од 01.05.2015 година.

Печати Е-пошта

Укината стандардна дозвола

На 01.04.2015 година престана да важи Стандардната дозвола на СПИДИ ДИЛИВЕРИ ДОО Скопје. Од овој датум, СПИДИ ДИЛИВЕРИ го губи статусот на давател на поштенски услуги во внатрешен и меѓународен сообраќај и не смее да врши поштенски услуги.

Печати Е-пошта

Повеќе артикли...