Почетна

Правилник за начинот на водење на посебно сметководство на давателот на универзална услуга

Напишано на .

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 146 од 19.10.2011) 

Печати