Почетна

Одлука за утврдување на висината на минимум бруто приход за задолжени даватели

Напишано на .

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 146 од 19.10.2011)

Печати