Почетна

Методологија за утврдување на нето трошоците на давателот на универзалната услуга и начинот на нивното пресметување

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 31 од 27.02.2013)

Печати Е-пошта