Почетна

Правилник за задолжителните елементи на општите услови за обезбедување на поштенски услуги

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 173 од 15.12.2011)

Печати Е-пошта