Печати
Комисијата на Агенцијата за пошти на 57-та седница одржана на 29.08.2012 донесе програма за волонтери. Превземи pdfтука.
Печати
  • СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ (пречистен текст) може да се превземе тукаpdf. Стапи на сила 06.11.2009 година
  • СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА  ИЗМЕНА  НА  СТАТУТОТ  НА   АГЕНЦИЈАТА  ЗА  ПОШТИ може да се превземе тукаpdf. Стапи на сила 06.11.2009
TOP