Балкан-Пост ДОО Скопје

Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
25.11.2019
Активен од
25.11.2019
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
Ул.Азем Хајдари бр.66 Скопје-Чаир
Адреса-седиште
Ул.Марко Крале бр.28 А, Скопје - Бутел
Телефон
078 413 413
Мобилен
071 413 413
Е-пошта
postabalkan@yahoo.com
Адреса за рекламации
Ул.Марко Крале бр.28 А, Скопје - Бутел
Телефон за рекламации
078 413 413
071 413 413
Е-пошта за рекламации
postabalkan@yahoo.com
Активна лиценца
Активна