Блек Партнер Деливери ДОО увоз-извоз Скопје

Image
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
21.02.2018
Активен од
21.02.2018
Подрачје
Подрачје на град Скопје
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Адреса-регистрирано седиште
бул.Кузман Јосифовски – Питу бр.23 Скопје-Аеродром 1000 Скопје
Адреса-седиште
бул.Кузман Јосифовски – Питу бр.23 Скопје-Аеродром 1000 Скопје
Телефон
070 240 060
Е-пошта
Info.bpds2017@gmail.com
Адреса за рекламации
бул.Кузман Јосифовски – Питу бр.23 Скопје-Аеродром
Телефон за рекламации
070 240 060
Е-пошта за рекламации
Info.bpds2017@gmail.com
Активна лиценца
Активна