БРЗА ПРАТКА ПОСТ-М ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт импорт Тетово

Image
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
25.05.2016
Активен од
25.05.2016
Подрачје
Подрачје на општините Тетово и Гостивар
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.Јане Сандански бр.71/2 1200 Тетово
Адреса-седиште
1200 Тетово
Телефон
/
Мобилен
078 420 530
Е-пошта
merdzanoski@yahoo.com
Адреса за рекламации
ул.Јане Сандански бр.71/2 Тетово
Телефон за рекламации
078 224 005
Е-пошта за рекламации
merdzanoski@yahoo.com
Активна лиценца
Активна