ДелЦо ДООЕЛ Скопје

Број на лиценца
10
Image
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
01.11.2011
Активен од
24.08.2011
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Вредносни услуги
Адреса-регистрирано седиште
бул, Партизански одреди 15А, влез1 канц. 6 1000 Скопје
Адреса-седиште
Киро Глигоров бр.4, спрат 5 1000 Скопје
Телефон
02 3209 751/ 02 3209 752
Мобилен
071 275 527 / 071 275 775
Е-пошта
office@delco.com.mk
Веб
http://www.delco.com.mk
Адреса за рекламации
Киро Глигоров бр.4, спрат 5
Телефон за рекламации
02 3296 190
Активна лиценца
Активна