ЕКСПРЕС ПОШТА ДОО Струмица

Број на лиценца
23
Image
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
11.04.2016
Активен од
11.04.2016
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
пакети (до 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Вредносни услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул. Дојранска бр.14, 2400 Струмица 0 .
Адреса-седиште
ул. Тодор Чангов бр.115-Б, 1000 Скопје 0 .
Телефон
034/340-965
Е-пошта
ekspresposta@hotmail.com
Веб
www.ekspresposta.mk
Адреса за рекламации
ул. Тодор Чангов бр.115-Б, 1000 Скопје
Телефон за рекламации
070 316 193
Е-пошта за рекламации
ekspresposta@hotmail.com
Активна лиценца
Активна