ФАЛКОН ЛОГИСТИК ДОО - Подружница ФАЛКОН ЛОГИСТИК КУРИР(ФЛЦ) СКОПЈЕ

Број на лиценца
40
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
24.07.2019
Активен од
24.07.2019
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Вредносни услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Други услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.Босна и Херцеговина бр.3 Скопје Бутел 1000 Скопје
Адреса-седиште
ул.Благоја Стефковски бр.8 Скопје 1000 Скопје
Телефон
022600605
022522227
Е-пошта
info@flk.mk
Веб
www.flk.mk
Адреса за рекламации
ул.Благоја Стефковски бр.8
Телефон за рекламации
022600605
022522227
Е-пошта за рекламации
info@flk.mk
Активна лиценца
Активна