ГПС – Глобал Постал Сервис ДООЕЛ с.Арнакија, Сарај - Скопје

Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
25.11.2019
Активен од
25.11.2019
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Вредносни услуги
Други услуги
Адреса-регистрирано седиште
Ул.3 бр.135 с.Арнакија, Сарај Скопје
Адреса-седиште
Ул.3 бр.135 с.Арнакија, Сарај Скопје
Телефон
071 223 223
Мобилен
070 273 870
Е-пошта
gpsnmk@gmail.com
Веб
www.posta-gps.com
Адреса за рекламации
Ул.3 бр.135 с.Арнакија, Сарај Скопје
Телефон за рекламации
071 223 223
070 273 870
Е-пошта за рекламации
gpsnmk@gmail.com
Активна лиценца
Активна