ХЕЛЛО ПОСТ ДООЕЛ Скопје

Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
12.05.2021
Активен од
12.05.2021
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Обични писма
Други услуги
Лична достава,нотарски, извршителски,судски,писма од управна постапка и пратки со откупнина
Адреса-регистрирано седиште
ул.Димче Мичев бр.18А/30 Скопје-Центар
Адреса-седиште
ул. Македонско Косовска Бригада бр.130 Скопје
Телефон
071 351 019
Мобилен
070 274 054
Е-пошта
office@hellopost.mk
Веб
www.hellopost.mk
Адреса за рекламации
ул. Македонско Косовска Бригада бр.130 Скопје
Телефон за рекламации
070 274 054
Е-пошта за рекламации
legal@hellopost.mk
Активна лиценца
Активна