План Експрес ДООЕЛ

Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
03.12.2019
Активен од
03.12.2019
Подрачје
Подрачје на град Скопје
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
Услуги
Препорачани услуги
Други услуги
Адреса-регистрирано седиште
Ул.Скупи 5А бр.24 Скопје - Карпош
Адреса-седиште
Ул.Скупи 5А бр.24 Скопје - Карпош
Телефон
070503047
Е-пошта
planekspres@gmail.com
Адреса за рекламации
Ул.Скупи 5А бр.24 Скопје - Карпош
Телефон за рекламации
070503047
Е-пошта за рекламации
planekspres@gmail.com
Активна лиценца
Активна