ИН ПОШТА РАДЕСКИ ДООЕЛ Скопје

Број на лиценца
21
Image
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
31.03.2016
Активен од
27.07.2015
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Вредносни услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Други услуги
Адреса-регистрирано седиште
Ул. СТЕВО ФИЛИПОВИЌ Бр.2/1-5 СКОПЈЕ 1000 Скопје
Адреса-седиште
ул. 15 Корпус бр. 2 во зградата на Фершпед Царина - 2 (втори) спрат 1000 Скопје
Телефон
071264426
Е-пошта
inposta2014@gmail.com
Адреса за рекламации
ул. 15 Корпус бр. 2 во зградата на Фершпед Царина - 2 (втори) спрат
Телефон за рекламации
023112068
078498405
Е-пошта за рекламации
inposta2014@gmail.com
Активна лиценца
Активна