ПОСТ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Број на лиценца
20
Image
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
09.06.2016
Активен од
13.07.2015
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Вредносни услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Други услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.Цицо Поповиќ бр.2/3-20 1000 Скопје
Адреса-седиште
Пролет 31 Центар Скопје 1000 Скопје
Телефон
023246995
Мобилен
071 303 442
Е-пошта
postexpressmacedonia@gmail.com
Веб
http://www.postexpress.mk
Адреса за рекламации
reklamacii@postexpres.mk
Телефон за рекламации
071 272 988
0215200
Е-пошта за рекламации
reklamacii@postexpres.mk
Активна лиценца
Активна