ТПЛ Тотал Логистик ДООЕЛ Скопје

Број на лиценца
17
Image
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
04.02.2016
Активен од
14.05.2015
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Вредносни услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Други услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.Борис Трајковски бр.75/склоп-Охис 1000 Скопје
Адреса-седиште
ул.Борис Трајковски бр. 214А 1000 Скопје
Телефон
078 207878
Мобилен
078266 002
Е-пошта
info@tpl.mk
Веб
www.tpl.mk
Адреса за рекламации
ул.Борис Трајковски бр. 214А
Телефон за рекламации
078 460 100
Е-пошта за рекламации
reklamacii@tpl.mk
Активна лиценца
Активна