ВИП ПОШТА ДООЕЛ Скопје

Број на лиценца
37
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
04.03.2019
Активен од
04.03.2019
Подрачје
Подрачје на град Скопје
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Вредносни услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Други услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул. Темко Попов бр.21 Скопје Гази Баба 1000 Скопје
Адреса-седиште
ул.Нас.Вардар 3Г.1,влез 2 кат.МЕ бр.5, Скопје 1000 Скопје
Телефон
075 228 538
Мобилен
075 228 538
Е-пошта
vipposta.vasaposta@gmail.com
Адреса за рекламации
ул.Нас.Вардар 3Г.1,влез 2 кат.МЕ бр.5, Скопје
Телефон за рекламации
075 228 588
075 228 538
Е-пошта за рекламации
novicalazarevski.nl@gmail.com
Активна лиценца
Активна