Печати

Комисија на Агенцијата за пошти

Членови на комисијата:

претседател  
заменик претседател Александар Михајлоски
член Павле Трајчов
член Суад Бајрами

член

Кристина Гацовска

член

Биљана Шехтанска
TOP