СИТИ ПОШТА ДООЕЛ Скопје

Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
18.01.2019
Активен од
18.01.2019
Подрачје
Подрачје на град Скопје
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.Тодор Чангов бр.84Б Скопје 1000 Скопје
Адреса-седиште
ул.Тодор Чангов бр.84Б Скопје 1000 Скопје
Телефон
078 293 159
Мобилен
075 207 876
Е-пошта
citypost@gmail.com
Адреса за рекламации
ул.Тодор Чангов бр.84Б Скопје
Телефон за рекламации
075 207 876
078 293 159
Е-пошта за рекламации
citypostmk@gmail.com
Активна лиценца
Активна