БАТЕ ПЕРЕ ЕКСПРЕС ДООЕЛ Скопје

Image
bate pere
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
03.06.2015
Активен од
03.06.2015
Подрачје
Подрачје на град Скопје
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул. Бел Камен бр.8/локал 1 Скопје Центар
Адреса-седиште
ул. Бел Камен бр.8/ локал 1 Скопје Центар
Телефон
070 521 010
Е-пошта
popovski.s@yahoo.com
Адреса за рекламации
ул. Бел Камен бр.8/ локал 1 Скопје Центар
Телефон за рекламации
070 521 010
Активна лиценца
Активна