БЕ-ДА ГРОУП ДООЕЛ увоз - извоз Скопје-Подружница БЕ-ДА ЕКСПРЕС Скопје

Image
BEDA Logo
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
03.09.2020
Активен од
03.09.2020
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Обични писма
Друго
Пратки со откупнина
Адреса-регистрирано седиште
ул. 1551 бр.10 Визбегово, Скопје
Адреса-седиште
ул. 1551 бр.10 Визбегово, Скопје
Телефон
02 6130173
Мобилен
076 278 278
Е-пошта
express@be-da.mk
Веб
www.be-da.mk
Адреса за рекламации
ул. 1551 бр.10 Визбегово, Скопје
Телефон за рекламации
02 6130 173
076 278 278
Е-пошта за рекламации
express@be-da.mk
Активна лиценца
Активна