БИЗНИС ДЕЛИВЕРИ 10 ДООЕЛ Скопје

Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
05.11.2020
Активен од
05.11.2020
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Обични писма
Други услуги
Пратки со откупнина
Адреса-регистрирано седиште
ул. 852 бр.62 Скопје - Гази Баба
Адреса-седиште
ул. 852 бр.62 Скопје - Гази Баба
Телефон
02 3 113 113
Мобилен
071 311 001
Е-пошта
contact@delivery10.mk
Адреса за рекламации
ул. 852 бр.62 Скопје
Телефон за рекламации
02 3 113 113
Е-пошта за рекламации
prigovor@delivery10.mk
Активна лиценца
Активна