БИЗНИС ПОШТА ДООЕЛ Битола

Image
Biznis Posta B
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
04.08.2021
Активен од
04.08.2021
Подрачје
Подрачје на Општина Битола, Демир Хисар, Новаци и Могила
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
Услуги
Препорачани услуги
Обични писма
Други услуги
нотарски, извршителски, судски, писма од управна постапка
Адреса-регистрирано седиште
ул.Филип Втори Мекедонски бр.30 Битола
Адреса-седиште
ул.Филип Втори Македонски бр.30 Битола
Телефон
076 475 068
074 203 139
Е-пошта
biznispostabitola@gmail.com
Адреса за рекламации
ул.Филип Втори Македонски бр.30 Битола
Телефон за рекламации
076 475 068
074 203 139
Е-пошта за рекламации
biznispostabitola@gmail.com
Активна лиценца
Активна